Rzeczoznawca majątkowy
Radosław Ścieszko

Wycena Nieruchomości Radosław Ścieszko świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości poprzez wykonywanie operatów szacunkowych dla wszystkich rodzajów nieruchomości.

O FIRMIE

Zaufaj profesjonaliście

 

Świadczone usługi wykonywane są w sposób niezależny i obiektywny, przy zachowaniu szczególnej staranności, wynikającej z charakteru wykonywanych czynności i zawodu jakim jest rzeczoznawca majątkowy. Wycena nieruchomości wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

 

Swoje usługi kieruje do przedsiębiorstw, deweloperów, komorników, syndyków, instytucji publicznych, instytucji finansowych oraz  klientów indywidualnych na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zapraszam do współpracy

SZEROKI ZAKRES USŁUG

Nasza Oferta

 

W ramach rzeczoznawstwa majątkowego dokonuję określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w tym:

Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

 

Ponadto wykonuję opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

–    rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),

–    określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

–    raporty o nieruchomości – ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu.

Cele wyceny

 

Sporządzam operat szacunkowy dla potrzeb:

 

 • nabycia lub sprzedaży,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
 • Podziału majątku
 • ustalenia podatku od spadku i darowizn
 • podatkowo-skarbowych,
 • sprawozdań finansowych lub innych czynności księgowych,
 • aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • służebności przesyłu i odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania,
 • ubezpieczeniowych i innych.

Zasięg uslug

 

Podstawowym, aczkolwiek nie wyłącznym zasięgiem moich usług obejmuję:

– województwo zachodniopomorskie,
– województwo lubuskie,

Cele usługi

 

Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie z każdym klientem, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta.

Skontaktuj się ze mną

 

Zadzwoń pod numer: +48 665 835 850

 

Napisz mail: wycena.scieszko@gmail.com